سی روز در ماه نوامبر

سی روز در ماه نوامبر
برنامه های برای همه  از تاریخ ۲۷ اکتوبر تا ۴ دسمبر ۲۰۲۲
نگاهی بتاریخ گذشته المان روشن میسازد که نژاد پرستی ، دشمنگرایی با خارجیان و افراطیت نژادی و دینی بدبختی های را در جنگ و برهم خوردن  اجتماعی و محیط زیست چی فاجعه‌ای  را برای بشریت بار می آورد با پندی که از این گذشته بر میداریم‌،همیشه سر از نو   ارزش های معنوی و اجتماعی را برای آزادی ، دیموکراسی و حقوق بشر خواهان شویم و از حقوق بشر عمومی دفاع کنیم.
تا حال بیش از ۲۳۰ اورگانیزاتسیون ها با هم یکجا شده اند تا ۱۴۰ برنامه ها را در اشتوتگارت، لودویکسبورگ ، توبینگن،کویلن و دیگر شهر ها برگذار نمایند.
همراه با علاقه‌مندان با کانفرانسها ،فیلم ها و نوار نگاهی به گذشته انداخته می‌شود تا اینکه دربیاریم به کدام اندازه از گذشته برای کار آمد آینده در ارتباط  „ارزش‌های
حقوق بشر“ آموخته ایم‌.
30tageimnovember.de اعلان و روزهای برنامه ها را در روزنامه ها و صفحه
درمی یابید.‌
با سپاس